Pro-demokrati bevægelse i Kina

Vedrørende C.L. og hans mindreårige søn Z.L. mod Danmark for overtrædelse af artikel 6, 7 og 18 i CCPR.
Klageren kom ind i Danmark i 2012 og ansøgte om asyl. Han frygter at blive arresteret, potentielt dømt til livsvarig fængsel eller dødsstraf og udsat for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ved tilbagevenden til Kina. Klageren havde arbejdet i hemmelighed i mange år som støtte for demokratibevægelsen i Kina. I 1989 havde han organiseret og deltaget i større demonstrationer, og som følge heraf havde han modtaget en advarsel fra myndighederne som en straf og var blevet frataget nogle privilegier i hans efterfølgende studier og arbejde. Fra 1998 til sin afgang havde han været et aktivt medlem af en pro-demokratisk bevægelse, hvis formål havde været at styrte kommunistpartiets styre og etablere et flertalsdemokrati i Kina. Forfatteren blev dernæst fængslet og udsat for tortur i 6 måneder i 2001. Torturen bestod af slag med batoner og berøvelse af mad og søvn. Som et resultat af torturen pådrog klageren hepatitis B og tinnitus; hans hukommelse er nedsat, og han lider af smerter, angst og soveproblemer.
Komiteen bemærker, at Staten ikke har taget behørigt hensyn til forfølgelsen af ​​klageren, og videre bemærker den utilstrækkelige overvejelse fra statsmyndighederne af, om klageren og hans søn kan have en risiko for krænkelse af deres rettigheder. Komiteen er derfor af den opfattelse, at staten, ved at fjerne klageren og hans mindreårige søn til Kina, ville overtræde sine forpligtelser i henhold til artikel 7 i konventionen.

20. July 2021

CCPR 2753/2016
  • Decision: 26 March 2018
  • Comm: Human Rights