Dine rettigheder - Menneskerettigheder i Danmark

Velkommen til hjemmesiden fra Advokatfirmaet Niels-Erik Hansen

Formålet med denne side er at give dig information om menneskerettighedssituationen i Danmark, specifikt med hensyn til krænkelser af De Forenede Nationers menneskerettighedskonventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Fokus er således på arbejdet i FN’s Menneskerettighedsudvalg og de andre FN-udvalg for tortur, kvinder og børn osv., med hensyn til enkeltsager fra Danmark.

Bemærk, at alle udvalg har fundet Danmark i strid med de internationalt aftalte menneskerettighedsstandarder i et eller flere tilfælde. De fleste sager vedrører princippet om non-refoulement, og på denne side finder du den første beslutning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder med hensyn til en krænkelse af dette princip (CEDAW 53/2013). Også Udvalget for Barnets Rettigheder fandt i sin første beslutning Danmark i strid med princippet om Non-refoulement (CRC 3/2016). Lignende overtrædelser findes i mange tilfælde fra Menneskerettighedsudvalget og Torturudvalget. Du kan også finde mange sager om racediskriminering (CERD) og spørgsmål som statsborgerskab (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol) og andre menneskerettighedsspørgsmål på denne side.

Bemærk desuden, at mange sager bliver afbrudt, fordi efter de blev taget op internationalt, er blevet genåbnet på nationalt plan. For eksempel blev de syriske asylansøgere afvist, og klagede inden krigen startede. FN tog på deres sager, og senere fik de asyl fra de danske myndigheder selv, og dermed blev deres sager afbrudt. Det samme skete med asylansøgere fra Eritrea. Da beslutningen var positiv på nationalt plan, besluttede udvalget at stoppe behandlingen af ​​sagerne, og derfor er sådanne sager, med status som ”discontinued”, faktisk vundet af forfatterne.

Se også hjemmesiden til Sekretariatet for FN’s højkommissær for menneskerettigheder, WWW.OHCHR.ORG og WWW.ECHR.COE.INT for yderligere information.

Fuldtekstsøgning af vores egen sagsdækning er mulig. Ved hjælp af valgfri Google-søgning kan OHCHR-beslutningsdokumenter, der er uploadet til universalrights.dk, søges på alle tilgængelige sprog.
Der henvises til ABOUT-siden for mere information, om hvordan man navigerer på Universalrights.dk.

Niels-Erik Hansen 2021