Konflikt med en magtfuld hærgeneral

Angående I.K. mod Danmark for overtrædelse af artikel 6, 7 og 18 i CCPR.
Klageren er af Hazara etnicitet og en afghansk statsborger født i 1996. Han kom i konflikt med sin magtfulde nabo, en hærgeneral. For at undgå yderligere konflikt eller straf fra generalen forlod han sit hjemland i oktober 2011. På sin rejse konverterede han til kristendommen. Han hævder, at han ikke konverterede til kristendommen for at få asyl, men fordi han fandt, at den kristne religion var fredelig. Klageren hævdede, at han ville blive udsat for forfølgelse, tortur og dødsrisiko i strid med artikel 6 og 7 af menneskerettighedskonventionen, hvis han blev deporteret tilbage til Afghanistan. Han hævder at have behov for beskyttelse på grund af sin etnicitet som Hazara, hans unge alder og hans interesse for kristendom over en periode på to år, hvilket han har udtrykt overfor andre afghanere.
Komiteen mener, at selv om klageren er uenig i Nævnets faktiske konklusioner, har han undladt at vise, at de var vilkårlige eller åbenlyst urigtige eller udgjorde en benægtelse af retfærdighed, og derfor konkluderer, at ingen paragraffer vil blive krænket i tilfælde af deportation til Afghanistan.

20. July 2021

CCPR 2373/2014
  • Decision: 18 March 2019
  • Comm: Human Rights