Handicappet kineser sag

Vedrørende Mr. C.Y mod Danmark overtrædelse af CAT artikel 3.

Den kinesiske ansøger var medlem af den kristne organisation Quan Neng Shen. Medlemmerne mødtes hver dag og havde gudstjenester. I 2007 mærkede den kinesiske regering organisationen som værende mod det kommunistiske parti og mod regeringen. Regeringen ville sørge for at den kristne organisation ikke eksisterede. Regeringen arresterede medlemmerne og satte dem sammen med erfarne kriminelle. De kriminelle blev endda opfordret til at slå ansøgeren og de andre medlemmer.

Ansøgeren blev arresteret i maj 2012. Han blev slået hver dag. Han blev tilbageholdt for 18 måneder, og blev først løsladt efter han var blevet slået i hovedet, bevidstløs i 7 dage, havde hjerneblødning og blevet handicappet på grund af et brækket knæ.

Efter hans løsladelse var ansøgeren ikke med til nogle gudstjenester eller mødtes med de andre medlemmer af organisationen, fordi politiet havde kontakt med nogen fra hans landsby og holdt øje med ham. I februar 2014 hørte ansøgeren at politiet var begyndt at arrestere igen og flygtede derfor til Danmark.

Ansøgeren ankom til Danmark den 19 eller 20 uden gyldige rejsedokumenter. Han ansøgte om asyl den 24 juni 2014. Den 21 oktober 2014 afslog Udlændingestyrelsen ansøgningen om asyl. Den 9 december 2014 stadfæstede Flygtningenævnet afgørelsen, da de mente at ansøgerens udtalelser var modstridende og usammenhængende om vigtige dele af hans sag. Ved brev den 17 december 2014 bragte ansøgeren sagen for torturkomitéen. Ved brev den 22 december 2014 bedte komitéen den danske stat om at stoppe udsendelsen indtil sagen var afgjort hos komitéen.

Ansøgeren frygter at blive arresteret og smidt i fængsel, hvis han vender tilbage til Kina, hvor han højst sandsynligt vil blive slået og dø af sine skader. Ansøgeren er sikker på at han vil blive arresteret, fordi han har hørt, at den kinesiske regeringen vil fjerne alle hjemmemenigheder. En politibetjent fortalte også ansøgeren, at deres kristne organisation og alle medlemmer skulle udslettes.

CAT artikel 3 siger at alle medlemsstater har en obligation til ikke at hjemsende personer, der derved kunne være i fare for tortur. Derfor er det argumenteret at Danmark vil overtræde CAT artikel 3 underafsnit 1 ved at hjemsende ansøgeren til Kina.

Dette kan måles fra den manglende efterforskning i sagen (for eksempel ingen tortur undersøgelse) og en mangel fra afgørelsen, som forklarer hvorfor ansøgeren ikke skal frygte tortur ved tilbage sendelse. Dermed er det en krænkelse af CAT artikel 3, underafsnit 2. Under bearbejdning af sagen var det argumenteret at ansøgeren havde lidt tortur, men ingen lægeundersøgelse var indledt af de danske myndigheder for at undersøge om skaden var fra tortur eller andre ulykker.

I en tidligere lignende sag (CAT 580/2014), angav komitéen at staten havde rejst bekymringer om troværdighed. Flygtningenævnet kom til en ugunstig troværdigheds afgørelse uden at tilstrækkeligt udforske et fundamentalt aspekt af ansøgerens sag. Komitéen fandt derfor at staten fejlede at tilstrækkeligt undersøge, om der var grund til at tro at ansøgeren var i fare for tortur ved en tilbage sendelse. Lignende i den nye sag burde der derfor blive udstedt en lægeundersøgelse.

I en rapport fra Amnesty International konkluderede lægelige eksperter at:

“Der er en fuld kompatibilitet mellem den undersøgte fysiske og mentale skade og torturhistorien, og understøtter derfor torturhistorien i en høj grad.”

Den endelige afgørelse af Flygtningenævnet, om at nægte en torturundersøgelse, var kun baseret på en vurdering af ansøgerens troværdighed, og derved at han ikke kunne vise forbindelsen mellem hans religiøse aktiviteter og hans fysiske skader. Det virker som om at de danske myndigheder bruger en standard, hvor ansøgeren først skal bevise, at han er blevet tortureret, og derfor skal han også vise at denne tortur er blevet påført på grund af hans religiøse aktiviteter. Det er muligt at bevise at han er blevet tortureret, men der er ingen måde at få et bevis på, at torturen er på grund af hans religion.

27. February 2017

CAT 647/2014
Comm: Torture